COMUNICAREA REZULTATELOR, CONTESTAȚII, VIZUALIZARE LUCRĂRI LA

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019, CLASA A VIII-A

COMUNICAREA REZULTATELOR OBȚINUTE DE CANDIDAȚII LA EVALUAREA NAȚIONALĂ pentru absolvenții claselor a VIII-a 2018-2019
( conform Procedurii MEN )


Unitatea de învățământ va afișa liste nominale ( cuprinzând numele, prenumele, inițiala tatălui, unitatea de învățământ, notele obținute ), înainte de contestații, timp de 48 ore.

Termen- 25 iunie, până la ora 12.00.

 

Apoi, după rezolvarea contestațiilor, se afișează la avizier lista nominală finală, pentru o perioadă de o lună.

Totodată, se va afișa la avizier și o notă de informare a persoanelor cărora li se prelucrează datele ( GDPR ).

 

DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR

 

După afișarea rezultatelor, marți, 25 iunie 2019, între ora 14 și ora 20, se depun contestațiile , la secretariatul Școlii Gimnaziale, prin completarea unei cereri tip.

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. 1, din OMEN 4813 /2019, nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.

 

La depunerea contestațiilor, trebuie se prezinte candidatul însoțit de părinte/reprezentant legal.

 

VIZUALIZAREA LUCRĂRILOR

 

În data de 1 iulie vom afișa programul zilnic în care se pot depune cereri privind vizualizarea lucrărilor ( 2, 3 iulie ).