Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

Viziune

Perspectiva echipei manageriale este promovarea unui învatamânt orientat pe valori, creativitate, inventivitate si cunostinte fundamentale ce permit dobândirea competentelor cheie de catre elevi, facilitând astfel accesul si posibilitatea acestora de a promova într-o noua treapta, superioara de învatamânt.