Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

CHIMIE

Performante 2014 - 2015:
Nr. Crt. Denumire concurs Nume si prenume elev Clasa Faza sector Faza Municipiu Nume si prenume cadru didactic
1 Concurs ”Lazăr Edeleanu” Stratan Ruxandra VII D Premiu II Premiu II Ionescu Doinița
2 Concurs ”Lazăr Edeleanu” Dumitrescu Laura Elena VII A Premiu III Premiu III Ionescu Doinița
3 Concurs ”Lazăr Edeleanu” Șerban Matei Denisa VII A Mențiune Mențiune Ionescu Doinița
4 Concurs ”Lazăr Edeleanu” Cioflan Sophia VII A Mențiune   Ionescu Doinița
5 Concurs ”Lazăr Edeleanu” Dumitras Sorana VII A Mențiune   Ionescu Doinița
6 Concurs ”Lazăr Edeleanu” Matei Andreea VII A Mențiune   Ionescu Doinița
7 Concurs ”Lazăr Edeleanu” Motea Alexandra VII D Mențiune   Ionescu Doinița
8 Concurs ”Raluca Ripan” Stratan Ruxandra VII D Premiu I   Ionescu Doinița
9 Concurs ”Raluca Ripan” Dumitrescu Laura Elena VII A Mențiune   Ionescu Doinița
10 Concurs ”Raluca Ripan” Șerban Matei Denisa VII A Mențiune   Ionescu Doinița