Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

NOUTĂȚI – testare bilingv clasa a VIII-a

Precizari pentru elevii claselor a VIII a

 

Prin O.M. Nr. 4432/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016 Art.4, candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernăpentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

 

Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

 

-O.M. Nr. 4432/29.08.2014

– http://www.cneab.ro/noutati/lista-examene-recunoscute-bac-2015.pdf

http://ismb.edu.ro/   ( varianta electronica a Brosurii)

Sorry, comments are closed for this post.

Adresă: București, Sector 4, Bulevardul Alexandru Obregia, Nr. 3A

Cod poştal: 041721

Telefon: 021 461 0790

-scoala194ms@gmail.com - comunicare inter-instituțională;
-secretariat@194.ro - comunicare cu publicul (părinți, elevi etc.).