Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

Misiune

Scoala Gimnaziala Nr. 194 are drept scop realizarea politicilor si programelor de dezvoltare  ale învatamântului preuniversitar în profil teritorial, asigurarea cadrului organizatoric si functional favorabil cresterii calitatii seviciilor educationale în scoala, care sa permita tinerilor absolventi o buna orientare într-o societate bazata pe cunoastere si fundamentata pe un sistem de valori  promovat în orice institutie culturala.