Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

GHID de organizare și desfășurare a evacuării din construcții cu destinația de unități de învățământ în cazul manifestării unei situații de urgență generată de producerea unui incendiu sau a unui seism

GHID de organizare şi desfăşurare a evacuării din construcţii cu destinaţia de unităţi de învăţământ în cazul manifestării unei situaţii de urgenţă generată de producerea unui incendiu sau a unui seism <pre> <strong><em>PREFA</em></strong><strong><em>Ț</em></strong><strong><em>Ă</em></strong></pre> <pre> &nbsp;</pre> <pre> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prezentul <em>Ghid</em> este conceput pentru a putea fi utilizat ca material pentru prevenirea, pregătirea, răspunsul și reducerea urmărilor unei situații de urgență generată de producerea unui incendiu sau a unui seism &icirc;n unitățile de &icirc;nvățăm&acirc;nt din Rom&acirc;nia. </pre> <pre> <strong><em><u>SECȚIUNEA 1</u></em></strong></pre> <pre> <strong><em> INTRODUCERE</em></strong></pre> <pre> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prezentare generală</strong></pre> <pre> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Ghidul</em> oferă un model operațional necesar unităților de &icirc;nvățăm&acirc;nt pentru atenuarea urmărilor unor situații de urgență generate de producerea unui incendiu sau a unui seism, care se pot manifesta &icirc;n Rom&acirc;nia. </pre> <pre> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Structura acestui <em>ghid</em> conține pașii ce trebuie desfășurați de grupul țintă &icirc;n vederea asigurării evacuării, protecției și salvării componenților acestuia &icirc;n cazul producerii unui incendiu sau a unui seism. </pre> <pre> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Ghidul</em> are un caracter orientativ, general, de recomandare, nu constituie un act normativ și este un bun instrument de lucru aplicabil pentru toate categoriile de construcții din sistemul de &icirc;nvățăm&acirc;nt din țara noastră (grădinițe, scoli, licee, colegii, universități etc.).</pre> <pre> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grupul țintă al <em>ghidului</em> este format din conducătorii unităților de &icirc;nvățăm&acirc;nt, personalul didactic, nondidactic și auxiliar din cadrul acestora, preșcolarii, elevii și studenții, inclusiv cei cu dizabilități și/sau cei cu handicap locomotor (nedeplasabili).</pre> <pre> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Ghidul </em>nu este o normă de dotare cu echipamente ce trebuie asigurate de unitățile de &icirc;nvățăm&acirc;nt &icirc;n cazul producerii unui incendiu sau a unui seism sau de dotare obligatorie cu diverse materiale pentru persoanele cu dizabiltăți și/sau nedeplasabile.</pre> <pre> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre> <pre> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Scop</strong></pre> <pre> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Scopul <em>ghidului</em> este oferirea unui model pentru unitățile de &icirc;nvățăm&acirc;nt din țara noastră de a răspunde și de a reduce urmările negative ale unei situații de urgență, generată de producerea unui incendiu sau a unui seism ce are ca rezultat perturbarea activităților normale de &icirc;nvățăm&acirc;nt.</pre> <pre> &nbsp;</pre> <p style="margin-left:.5in;"><strong>&nbsp; Obiective</strong></p> <p style="margin-left:.5in;">&nbsp; Obiectivele principale ale <em>ghidului</em> sunt următoarele:</p> <ol> <li>Protejarea siguranței preșcolarilor, elevilor și studenților inclusiv a celor cu dizabilități și/sau cei cu handicap locomotor (nedeplasabili), a personalului didactic, nondidactic și auxiliar din cadrul unităților de &icirc;nvățăm&acirc;nt precum și a vizitatorilor/persoanelor care se afă ocazional &icirc;n incinta acestora.</li> <li>Asigurarea unui răspuns coordonat la situațiile de urgență generate de producerea unui incendiu sau a unui seism și evacuarea &icirc;n condiții de siguranță a tuturor utilizatorilor clădirilor din cadrul unităților de &icirc;nvățăm&acirc;nt.</li> </ol> <p align="center"><strong><em><u>SECȚIUNEA 2</u></em></strong></p> <p align="center"><strong><em>ACȚIUNI DE RĂSPUNS PRIVIND EVACUAREA &Icirc;N SITUAȚII DE URGENȚĂ GENERATE DE PRODUCEREA &nbsp;UNUI INCENDIU SAU A UNUI SEISM</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Următoarele acțiuni de răspuns la situațiile de urgență menționate precizează principalele activități ce trebuie desfășurate de către personalul didactic, nondidactic și auxiliar din cadrul unităților de &icirc;nvățăm&acirc;nt.</p> <p>Este important de reținut faptul că, toți conducătorii unităților de &icirc;nvățăm&acirc;nt sunt principalii responsabili pentru sănătatea și siguranța preșcolarilor, elevilor și studenților inclusiv a celor cu dizabilități și/sau cei cu handicap locomotor (nedeplasabili), a personalului didactic, nondidactic și auxiliar din cadrul unităților de &icirc;nvățăm&acirc;nt &icirc;n timpul unei situații de urgență.</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li><strong><em>Acțiuni privind asigurarea condițiilor de evacuare a utilizatorilor derulate anterior manifestării situației de urgență generată de producerea unui incendiu</em></strong> <ul> <li>Tot personalul angajat, respectiv personalul didactic, nondidactic și auxiliar din cadrul unităților de &icirc;nvățăm&acirc;nt trebuie instruit cu privire la modul corect de comportare &icirc;n cazul producerii unui incendiu (de ex: să se deplaseze c&acirc;t mai aproape de podea &icirc;n &icirc;ncăperile cu fum; semnificația ușilor &icirc;nchise ca protecție contra propagării fumului și căldurii; stingerea focului de pe hainele incendiate cu o altă haină sau prin rostogolire pe podea, interzicerea utilizării liftului &icirc;n caz de incendiu).</li> <li>Conducerea unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt are obligația de a stabili, pentru fiecare nivel al clădirii, o persoană responsabilă cu verificarea evacuării tuturor persoanelor din toate spațiile aferente nivelului respectiv.</li> <li>Numărul unic de urgență 112 trebuie obligatoriu afișat &icirc;n locuri vizibile din incinta unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt.</li> <li>Sistemul de alarmare &icirc;n caz de incendiu trebuie să fie funcțional. Pentru a fi siguri că se poate face alarmarea, se recomandă pregătirea și a altor echipamente de alarmare de rezervă (de exemplu: clopoțel, megafon, etc.).</li> <li>Semnalul de alarmare/evacuare stabilit de conducerea unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt&nbsp; trebuie cunoscut de toți utilizatorii clădirii (cadrele didactice, elevii, personalul auxiliar și persoanele care &icirc;nsoțesc și sprijină preșcolarii, elevii și studenții inclusiv a celor cu dizabilități și/sau cu handicap locomotor-nedeplasabili).</li> <li><em>Planurile de evacuare &icirc;n caz de incendiu</em> trebuie &icirc;ntocmite pe baza schiței nivelului, pe acestea trebuie marcate cu culoare verde traseele de evacuare prin uși, coridoare și case de scări sau scări exterioare. Planurile trebuie afișate pe fiecare nivel pe căile de acces și &icirc;n locurile vizibile, astfel &icirc;nc&acirc;t traseele de evacuare să poată fi cunoscute de către toate persoanele din cadrul unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt.</li> <li>Căile de evacuare &icirc;n caz de incendiu din unitatea de &icirc;nvățăm&acirc;nt trebuie marcate cu indicatoare standardizate, conform reglementărilor tehnice specifice, astfel &icirc;nc&acirc;t traseele acestora să fie recunoscute cu ușurință, at&acirc;t ziua c&acirc;t și noaptea, de persoanele care le utilizează &icirc;n situații de urgență.</li> <li>Instalația electrică pentru iluminatul de securitate pentru evacuare &icirc;n caz de incendiu trebuie să fie funcțională și să fie prevăzută cu a doua sursă de energie, potrivit reglementărilor tehnice.</li> <li>Căile de evacuare și salvare din unitatea de &icirc;nvățăm&acirc;nt (coridoare, scări, ieșiri) care conduc spre locul de adunare stabilit trebuie să fie permanent utilizabile, iar lățimea acestora nu trebuie &icirc;ngustată prin amplasarea de automate pentru sucuri, dulapuri, ghivece cu flori, mobilier sau alte elemente care pot crea dificultăți la evacuarea persoanelor.</li> <li>Locurile de adunare stabilite de conducerea unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt trebuie să fie amplasate &icirc;ntr-o zonă sigură, la distanțe de siguranță față de eventuale surse de pericol și astfel &icirc;nc&acirc;t să nu &icirc;ngreuneze accesul și intervenția forțelor de intervenție sosite la fața locului. Modul de stabilire a locurilor de evacuare este prezentat &icirc;n <em>anexa nr. 1</em> a prezentului <em>ghid</em>.</li> <li>Preșcolarii și elevii cu handicap locomotor (nedeplasabili) trebuie să &icirc;nvețe obligatoriu &icirc;n săli de clasă situate la parter, lipsite de obstacole.&nbsp; Dacă acest lucru nu este realizabil, se vor alege pentru acești elevi clasele din care calea de evacuare p&acirc;nă &icirc;n exterior este cea mai scurtă.</li> <li>Preșcolarii, elevii și studenții cu dizabilități și/sau cei cu handicap locomotor (nedeplasabili) trebuie să fie supravegheați de un &icirc;nsoțitor și/sau de personalul nominalizat prin decizie a conducătorului unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt.</li> <li>Pentru accesul și evacuarea preșcolarilor, elevilor și studenților cu dizabilități și/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili), precum și ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure &icirc;n caz de incendiu, trebuie adoptate soluții și măsuri adecvate, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice, respectiv amenajarea unor rampe la parterul unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt, &icirc;n zona de ieșire din clădire. Aceste rampe trebuie să fie funcționale astfel &icirc;nc&acirc;t să poată fi asigurată &icirc;n permanență evacuarea &icirc;n siguranță a persoanelor cu dizabilități și/sau cu handicap locomotor (nedeplasabile).</li> </ul> </li> </ol> <p>&nbsp;</p> <ol> <li value="2"><strong><em>Acțiuni privind modul de desfășurare a activităților de evacuare pe timpul manifestării situației de urgență generată de producerea unui incendiu</em></strong></li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><em>2.1 Incendiu &icirc;ntr-o clădire a unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt:</em></p> <ul> <li>Persoana care va observa incendiul va apela imediat 112 și va anunța incidentul. &Icirc;n situația &icirc;n care persoana care va observa incendiul este un copil, acesta va anunța primul adult pe care-l &icirc;nt&acirc;lnește despre eveniment.</li> <li>Personalul desemnat prin decizie a conducătorului unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt va acționa alarma de incendiu a școlii. &Icirc;n cazul &icirc;n care nu există sistem de alarmă la incendiu, semnalul de alarmare stabilit de conducerea unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt va fi distinct, altul dec&acirc;t cel care anuntă recreația (ex: un sunet&nbsp; lung cu durata de 30-60 secunde), semnificația acestuia va fi afișată l&acirc;ngă planurile de evacuare &icirc;n caz de incendiu și obligatoriu va fi dublat de voce (ex:<em> <strong>Alarmă, Evacuarea!</strong>). </em></li> <li>Se vor &icirc;nchide toate ferestrele &icirc;ncăperilor.</li> <li>Evacuarea &icirc;n exteriorul clădirii a tuturor utilizatorilor se va face conform planurilor de evacuare &icirc;ntocmite la nivelul unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt.</li> <li>Persoanele care vor fi evacuate primele din unitatea de &icirc;nvățăm&acirc;nt și care &icirc;nvață obligatoriu la parter sunt preșcolarii și elevii cu dizabilități și/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili), care vor fi sprijiniți de personalul nominalizat prin decizie a conducătorului unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt.</li> <li>Cadrele didactice care au &icirc;n clasă preșcolari, elevi sau studenți cu dizabilități și/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili) verifică dacă personalul nominalizat are grijă de aceștia și &icirc;i evacuează.</li> <li>Preșcolarii, elevii sau studenții părăsesc clădirea sub supravegherea și &icirc;ndrumarea cadrului didactic, care se va poziționa astfel &icirc;nc&acirc;t să poată observa cu ușurință acțiunea de evacuare, &icirc;nchiz&acirc;nd ușa &icirc;ncăperii. Aceștia &icirc;l vor urma p&acirc;nă pe locul de adunare dinainte stabilit și marcat corespunzător pentru fiecare clasă, unde se va face de urgență prezența.</li> <li>Personalul responsabil cu verificarea evacuării tuturor persoanelor (cadrele didactice care nu sunt la oră, personalul nedidactic și auxiliar etc.) va verifica toate spațiile aferente fiecărui nivel al clădirii respective (birouri, grupuri sanitare, laboratoare, etc.) pentru a se asigura că nu au rămas persoane &icirc;n respectivele locații și că toți preșcolarii, elevii sau studenții au părăsit &icirc;ncăperile și anunță rezultatul directorului unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt sau, &icirc;n lipsa acestuia, cadrului tehnic p.s.i./personalului de specialitate cu atribuții &icirc;n domeniul apărării &icirc;mpotriva incendiilor.</li> <li>Pe locul de adunare, preșcolarii, elevii sau studenții vor adopta o formație, după cum sunt dispuși &icirc;n bănci &icirc;n sala de clasă. &Icirc;ntre fiecare clasă se va menține un interval minim pentru a permite fiecărui cadru didactic să-i poată supraveghea permanent și să observe &icirc;n timp scurt lipsa vreunuia.</li> <li>Cadrul didactic face prezența tuturor preșcolarilor, elevilor sau studenților, inclusiv a celor cu dizabilități și/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili) care sunt &icirc;nsoțiți de persoanele nominalizate prin decizie scrisă să-i ajute și să le asigure evacuarea &icirc;n siguranță și anunță rezultatul conducătorului unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt sau, &icirc;n lipsa acestuia, cadrului tehnic p.s.i./personalului de specialitate cu atribuții &icirc;n domeniul apărării &icirc;mpotriva incendiilor.</li> <li>Se deschid porțile de acces &icirc;n instituție și se eliberează căile de circulație și acces pentru autospecialele de intervenție ale forțelor specializate;</li> <li>Se intră &icirc;n clădire doar după intervenția și cu acordul serviciilor de urgență profesioniste.</li> <li>&Icirc;n cazul &icirc;n care incendiul este de mică amploare se va acționa cu mijloacele de primă intervenție din dotare (stingătoare).</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><em>2.2 Incendiu &icirc;n apropierea unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt:</em></p> <ul> <li>Persoana care va observa incendiul va apela imediat 112 și va anunța incidentul. &Icirc;n situația &icirc;n care persoana care va observa incendiul este un copil, acesta va anunța primul adult pe care-l &icirc;nt&acirc;lnește despre eveniment.</li> <li>Dacă există pericolul propagării incendiului către unitatea de &icirc;nvățăm&acirc;nt, se vor evacua toți preșcolariii, elevii și studenții inclusiv a celor cu dizabilități și/sau cei cu handicap locomotor (nedeplasabili) și &icirc;ntreg personalul &icirc;n exteriorul cădirii, conform planurilor de evacuare &icirc;ntocmite la nivelul unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ol> <li value="3"><strong><em>Acțiuni derulate anterior manifestării situației de urgență generată de producerea unui seism</em></strong> <ul> <li>Tot personalul angajat, respectiv personalul didactic, nondidactic și auxiliar din cadrul unităților de &icirc;nvățăm&acirc;nt trebuie instruit cu privire la modul corect de comportare &icirc;n cazul producerii unui seism (de ex: răm&acirc;nerea &icirc;n sălile de clasă și &icirc;ncăperi p&acirc;nă la &icirc;ncetarea seismului, interzicerea utilizării liftului și scărilor &nbsp;&icirc;n caz de cutremur etc).</li> <li>Numărul unic de urgență 112 trebuie obligatoriu afișat &icirc;n locuri vizibile din incinta unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt.</li> <li>Sistemul de alarmare/evacuare &icirc;n caz de seism trebuie să fie funcțional. Pentru a fi siguri că se poate face alarmarea, se recomandă pregătirea și a altor echipamente de alarmare de rezervă (de exemplu: clopoțel, megafon, etc.).</li> <li>Semnalul de alarmare/evacuare stabilit de conducerea unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt va fi distinct, altul dec&acirc;t acela care anunță recreația (ex: cinci sunete cu durata de 8 secunde cu pauza de 5 secunde &icirc;ntre ele), dublat de voce și alte semnale stabilite din timp de normalitate. Toți utilizatorii clădirii (cadrele didactice, preșcolarii, elevii, studenții, personalul auxiliar și persoanele care &icirc;nsoțesc și sprijină preșcolarii, elevii și studenții cu dizabilități și/sau cu handicap locomotor-nedeplasabili) trebuie să cunoască semnalul de alarmare/evacuare.</li> <li>Spațiile din clădire, sălile de clasă și/sau alte &icirc;ncăperi (grinzi, st&acirc;lpi de rezistență, cadrul de rezistență al ușii) unde utilizatorii clădirii se pot proteja trebuie cunoscute de aceștia.</li> <li>Preșcolarii și elevii cu dizabilități și/sau cei cu handicap locomotor (nedeplasabili) trebuie să &icirc;nvețe obligatoriu &icirc;n săli de clasă situate la parter, lipsite de obstacole.&nbsp; Dacă acest lucru nu este realizabil, se vor alege pentru aceștia clasele din care calea de evacuare p&acirc;nă &icirc;n exterior este cea mai scurtă.</li> <li>Preșcolarii, elevii și studenții cu dizabilități și/sau cei cu handicap locomotor (nedeplasabili) trebuie să fie supravegheați de un &icirc;nsoțitor și/sau de personalul nominalizat prin decizie scrisă a conducătorului unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt.</li> <li>&Icirc;nsoțitorii persoanelor cu dizabilități nominalizați pentru supravegherea preșcolarilor, elevilor sau studenților cu dizabilități și/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili) trebuie să cunoască materialele și echipamentele speciale din dotarea acestora, precum și din dotarea unităților de &icirc;nvățăm&acirc;nt.</li> <li>&Icirc;n fiecare clădire din cadrul unităților de &icirc;nvățăm&acirc;nt trebuie să existe <em>cadre didactice instruite</em>, desemnate prin decizie scrisă a conducătorilor unităților de &icirc;nvățăm&acirc;nt, ca responsabili cu activitatea de pregătire &icirc;n domeniul situațiilor de urgență sau <em>persoane specializate</em> care să acorde consiliere psihologică (să liniștească preșcolarii, elevii sau studenții, să-i calmeze), &icirc;n cazul producerii unei situații de urgență.</li> <li>Traseele de evacuare trebuie marcate cu indicatoare de informare spre ieșire, astfel &icirc;nc&acirc;t acestea să fie recunoscute cu ușurință, at&acirc;t ziua c&acirc;t și noaptea, de către toate persoanele din cadrul unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt care le utilizează &icirc;n situații de urgență.</li> <li>Locul de adunare va fi stabilit la o distanță de minimum 15 m de clădire, dar nu mai puțin de 1/3 din &icirc;nălțimea celei mai &icirc;nalte clădiri aflate &icirc;n apropierea acesteia.</li> <li>Pentru accesul și evacuarea preșcolarilor, elevilor și studenților cu dizabilități și/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili), precum și ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure, trebuie adoptate soluții și măsuri adecvate, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice, respectiv amenajarea unor rampe la parterul unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt, &icirc;n zona de ieșire din clădire. Aceste rampe trebuie să fie funcționale astfel &icirc;nc&acirc;t să poată fi asigurată &icirc;n permanență evacuarea &icirc;n siguranță a persoanelor cu dizabilități și/sau cu handicap locomotor (nedeplasabile).</li> <li>La nivelul oricărei unități de &icirc;nvățăm&acirc;nt conducătorul acesteia trebuie să stabilească, prin decizie scrisă, personalul component al echipei responsabile cu evacuarea.</li> </ul> </li> </ol> <p>&nbsp;</p> <ol> <li value="4"><strong><em>Acțiuni derulate pe timpul manifestării situației de urgență generată de producerea unui seism</em></strong></li> </ol> <p>&Icirc;n cazul unităților de &icirc;nvățăm&acirc;nt seismele pot apărea pe timpul orelor de curs, c&acirc;nd utilizatorii se află <em>&icirc;n interiorul clădirilor</em> sau &icirc;n pauze, cand preșcolarii, elevii sau studenții și personalul angajat pot fi <em>&icirc;n exteriorul acestora</em>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>4.1 Modul de acțiune &icirc;n cazul unui seism care se produce &icirc;n timpul orelor de curs (&icirc;n interiorul clădirilor):</em></strong></p> <ul> <li><em>Păstrați-vă calmul! Panica poate produce victime!</em></li> <li>Cadrele didactice <strong><em>trebuie să liniștească preșcolarii, elevii sau studenții</em></strong>.</li> <li><strong><em>Mesajul cheie</em></strong> &icirc;ntr-o situație de urgență generată de producerea unui seism: <strong><em>Fiți calmi, nu părăsiți clasa/&icirc;ncăperea !</em></strong></li> <li>Toate persoanele din clădire trebuie să se protejeze, preșcolarii, elevii sau studenții sub băncuțe (mese), țin&acirc;ndu-se cu m&acirc;inile de picioarele acestora, sub o grindă de rezistență sau l&acirc;ngă un st&acirc;lp de rezistență/perete interior de rezistență (ghemuiți) iar cadrul didactic sub catedră sau sub tocul ușii (preferabil-pentru a putea ține sub observație preșcolarii/elevii din clasă &icirc;n timpul seismului), cu ușa &icirc;ntredeschisă, pentru a menține liberă calea de evacuare.</li> <li>Personalul nominalizat, prin decizie scrisă, din cadrul unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt trebuie să aibă grijă de persoanele cu dizabilități și/sau cu handicap locomotor (nedeplasabile), protej&acirc;ndu-le sub o grindă sau l&acirc;ngă un st&acirc;lp de rezistență</li> <li>Toate persoanele din clădire, inclusiv cele cu dizabilități și/sau cu handicap locomotor (nedeplasabile) numără de la 1 la 60 pentru a avea o percepție reală asupra timpului.</li> <li>Nimeni nu stă l&acirc;ngă obiecte grele amplasate pe pereți, respectiv table de scris, tablouri, ghivece cu flori etc.</li> <li>Nimeni nu răm&acirc;ne l&acirc;ngă ferestre deoarece geamurile se pot sparge &icirc;n timpul cutremurului.</li> <li>Materialele și echipamentele speciale (măsuțe și scaune) destinate elevilor cu dizabilități și/sau cu handicap locomotor (nedeplasabile) se blochează de către persoana &icirc;nsoțitoare a acestora.</li> <li>Sub nicio formă nu se vor parcurge scările &icirc;n timpul producerii unui seism. De asemenea, este interzisă utilizarea lifturilor.</li> <li>După seism personalul din cadrul unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt va verifica dacă există răniți, precum și siguranța &icirc;ncăperilor și căilor de evacuare din componența clădirii.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>4.2 Modul de acțiune &icirc;n cazul unui seism care se produce &icirc;n timpul orelor de curs (&icirc;n exteriorul clădirilor):</em></strong></p> <ul> <li>Evitați zonele &icirc;n care ar putea cădea obiecte de la &icirc;nălțime, cum ar fi acoperișuri, copaci, cabluri electrice, sau clădiri.</li> <li>Așezați-vă la păm&acirc;nt, acoperiți capul cu m&acirc;inile, numărați de la 1 la 60 pentru a avea o percepție reală asupra timpului și așteptați &icirc;ncetarea&nbsp; seismului.</li> <li>Nu intrați &icirc;n clădiri dec&acirc;t după ce acestea au fost verificate și vi s-a comunicat că sunt sigure.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ol> <li value="5"><strong><em>Acțiuni derulate după manifestarea situației de urgență generată de producerea unui seism</em></strong> <ul> <li>Este obligatoriu să se aștepte &icirc;ncetarea seismului și să se evite panica iar la derularea acțiunilor de evacuare se va ține cont de caracteristicile clădirii. După terminarea seismului nu se părăsește imediat sala de clasă ci se așteaptă semnalul de alarmare/evacuare stabilit de conducerea unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt.</li> <li>După terminarea seismului, personalul nominalizat &icirc;n echipa responsabilă cu evacuarea și profesorul de serviciu vor verifica starea traseelor de evacuare (scări interioare, holuri, coridoare, uși, ieșiri etc.), iar &icirc;n cazul &icirc;n care acestea sunt libere, neblocate, vor da semnalul de alarmare/evacuare stabilit de conducerea unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt.</li> <li>Cadrele didactice care au &icirc;n clasă preșcolari, elevi sau studenți cu dizabilități și/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili) verifică dacă personalul nominalizat prin decizie scrisă a conducătorului unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt are grijă de aceștia și &icirc;i pregătește pentru evacuare.</li> <li>Persoanele care vor ieși primele din clădire sunt cadrele didactice și preșcolarii, elevii sau studenții din sălile de clasă amplasate la parter, &icirc;n ordinea apropierii sălilor față de ieșiri, urm&acirc;nd etajul 1, etajul 2, etc.</li> <li>Preșcolarii, elevii sau studenții cu dizabilități și/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili) vor fi sprijiniți de personalul nominalizat, prin decizie scrisă, din cadrul unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt cu atribuții să-i evacueze.</li> <li>Cadrele didactice coordonează activitatea fiecărei clase, av&acirc;nd grijă ca toți preșcolarii, elevii sau studenții să părăsească &icirc;n ordine (&icirc;n șir de c&acirc;te o persoană, r&acirc;ndul I de bănci, r&acirc;ndul II de bănci, etc.) sala de clasă, &icirc;mbrăcați și cu ghiozdanul/mapa deasupra capului. Se va evita aglomerarea holurilor, &icirc;n special a scărilor și se va circula, pe c&acirc;t posibil, pe l&acirc;ngă pereții ce nu au ferestre (de preferat).</li> <li>Pentru protecția personală, cadrele didactice vor folosi catalogul sau o carte mai groasă, obiect pe care &icirc;l vor plasa deasupra capului. Ghiozdanele/mapele, catalogul sau o carte groasă se vor menține deasupra capului de preșcolarii, elevii sau studenții și cadrele didactice, de la ieșirea din clasă, p&acirc;nă la locul de adunare.</li> <li>Cadrele didactice, preșcolarii, elevii sau studenții și personalul auxiliar ies din clădire &icirc;n șir de c&acirc;te o persoană folosind toate traseele stabilite ca sigure &icirc;n urma verificării integrității acestora spre locul de adunare stabilit. Locul de adunare se amplasează la peste 2/3 din &icirc;nălțimea celei mai &icirc;nalte clădiri din jur.</li> <li>Pe locul de adunare, preșcolarii, elevii sau studenții vor adopta o formație, după cum sunt dispuși &icirc;n bănci &icirc;n sala de clasă. &Icirc;ntre fiecare clasă se va menține un interval minim pentru a permite fiecărui cadru didactic să-i poată supraveghea permanent și să observe &icirc;n timp scurt lipsa vreunuia.</li> <li>Cadrul didactic face prezența tuturor preșcolarilor, elevilor sau studenților, inclusiv a celor cu dizabilități și/sau cu handicap locomotor (nedeplasabili) care sunt &icirc;nsoțiți de persoanele nominalizate să-i ajute și să le asigure evacuarea &icirc;n siguranță și anunță rezultatul conducătorului unității de &icirc;nvățăm&acirc;nt sau, &icirc;n lipsa acestuia, persoanei desemnate să &icirc;ndeplinească atribuții &icirc;n domeniul situațiilor de urgență.</li> <li>&Icirc;n situația &icirc;n care există persoane care, datorită afectării construcției &icirc;n urma producerii seismului (scări rupte, prăbușite, pereți căzuți etc.), au rămas blocate &icirc;n diverse spații, acestea vor folosi mijloace acustice (bătăi &icirc;n corpuri metalice/pereți sau alte obiecte dure, strigăte de ajutor etc.) pentru a fi auzite de personalul responsabil cu evacuarea și/sau salvatorii din cadrul serviciilor profesioniste pentru situații de urgență.</li> <li>&Icirc;n <em>anexa nr. 2</em> a <em>ghidului</em> sunt prezentate unele mijloace ce trebuie să se afle &icirc;n dotarea persoanelor cu dizabilități și/sau nedeplasabile și care, pentru evacuarea &icirc;n siguranță a acestor utilizatori, trebuie avute &icirc;n vedere de către conducerile unităților de &icirc;nvățăm&acirc;nt.</li> </ul> </li> </ol>

Publicat in data de: 23.09.2015