Evaluari - Scoala Gimnaziala Nr. 194

Title
Du-te la conținut
Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII)
[ultima actualizare: 08.03.2022]
 
Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.
 
   
 • PROCEDURĂ cu privire la      asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de      auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale:      evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul      național de bacalaureat - sesiunea 2022
 •  
 • Ghid Simulare EN VIII 2022
 •  
 • Metodologie de organizare și      desfășurare a examenului în anul școlar 2021 -      2022 (aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.149/30.08.2021)
 •  
 • Programele de examen pentru      disciplinele limba şi literatura română, matematică, limba şi literatura      română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară, limba şi      literatura maghiară maternă, limba şi literatura germană maternă, limba şi      literatura sârbă maternă, limba şi literatura slovacă maternă, limba şi      literatura croată maternă, limba şi literatura italiană maternă, limba şi      literatura rromani maternă, limba şi literatura ucraineană maternă, valabile      pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul      şcolar 2021 - 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului      educaţiei nr. 3.237/2021 - disponibile ► aici.
 •  
  • În funcţie de evoluţia pandemiei de SARS-CoV-2,       Ministerul Educaţiei poate aproba modificarea programelor de examen prin       esenţializarea conţinuturilor acestora.
  •  
   
 • Precizările Centrului      Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE)     privind structura subiectului pentru proba de Limba și literatura română      (data adăugării: 8.03.2022)
 •  
 • Calendar examen 2022


 
 
Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.
 
Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE).
 
Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.
 
Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.
 
Arhivă recentă
   
***
 
Programele de examen pentru probele Evaluării Naționale a absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 pot fi consultate aici (fișier pdf). Acestea au fost aprobate prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020.
 

           
Şcoala Gimnazială Nr. 194 Sector 4 Bucureşti
Bucuresti, sector 4
Bulevardul Alexandru Obregia nr. 3A
Cod poştal: 041721
Telefon: 021 461 0790
email:
 • - scoala194ms@gmail.com - comunicare inter-instituțională;

 • - secretariat@194.ro - comunicare cu publicul (părinți, elevi etc.).


ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR ŞI CADRELOR DIDACTICE DIN ŞCOALA 194 “MARIN SORESCU”
© 2022 Şcoala Gimnazială Nr.  194 Sector 4 Bucureşti
Înapoi la cuprins