Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

EVALUARE CLASA A VIII-A

Probele pentru Evaluarea Naţională

 

Elevii claselor a VIII-a participă în anul şcolar 2014/2015 la Evaluarea Naţională organizată la disciplinele:

  1. Limba şi literatura română [22.06.2015]
  2. Matematică [24.06.2015]

 

Fiecare probă are o durată de 120 minute şi toate probele se susţin în unitatea de învăţământ în care este înmatriculat elevul.

Subiectele pentru Evaluarea Naţională se elaborează în cadrul Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar.

 

Informaţii privind organizarea

Evaluării Naţionale în anul şcolar 2014/2015

 

Date:

  •   LUNI,          22.06.2015 – proba scrisă la limba şi literatura română
  • MIERCURI, 24.06.2015 – proba scrisă la matematică

 

În atenţia candidaţilor:

  • Candidaţii se vor prezenta între ora 08:00 şi ora 8:30.
  • Probele încep la ora  9.00 şi durează 120 de minute

– Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/certificatul de naştere în original şi instrumente de scris:

  •   <> pix/stilou cu pastă/cerneală albastră pentru redactarea lucrării;
  •   <> creion cu mină neagră pentru realizarea desenelor la proba de matematică;

– Candidaţii pot să aibă şi să utilizeze instrumente de desen pentru proba de matematică. Toate desenele se fac cu creion cu mină neagră.

Este interzis candidaţilor să pătrundă în sălile de examen cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau comunicare

Candidaţii sunt informaţi că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din sala de examen şi acordarea notei 1 (unu)

 

Rezultate : 26 iunie 2015 ( până la ora 16:00)

Eventualele contestații:

 – se depun pentru fiecare disciplină separat;

 – se depun la Secretariatul Şcolii Gimnaziale Nr.194, în data de 26.06.2015, până la ora 20:00;

 – se depun utilizând formularul tipizat de la Secretariatul Şcolii.

 

Afişarea rezultatelor finale : 30 iunie 2015

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi diriginţilor claselor a VIII-a. 

Vă dorim succes la Evaluarea naţională!

Sorry, comments are closed for this post.

Adresă: București, Sector 4, Bulevardul Alexandru Obregia, Nr. 3A

Cod poştal: 041721

Telefon: 021 461 0790

-scoala194ms@gmail.com - comunicare inter-instituțională;
-secretariat@194.ro - comunicare cu publicul (părinți, elevi etc.).