Despre Noi - Scoala Gimnaziala Nr. 194

Title
Du-te la conținut
Școla Gimnazială Nr. 194
"Educația este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare și moralizare a omului, iar scopul educației este de a dezvolta în individ toată perfecțiunea de care este susceptibil" (KANT).


Activitatea educativă școlară și extrașcolară reprezintă spațiul aplicativ care permite transferul și aplicabilitatea cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul de învățământ.
Prin formele sale specifice, activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componentă cognitivă și cea comportamentală.  
Educația este o prioritate absolută și un agent cheie al asigurării coeziunii sociale capabil să contribuie la îmbunătățirea climatului democratic european.
Şcoala Gimnazială Nr. 194 Sector 4 Bucureşti
Bucuresti, sector 4
Bulevardul Alexandru Obregia nr. 3A
Cod poştal: 041721
Telefon: 021 461 0790
email:
  • - scoala194ms@gmail.com - comunicare inter-instituțională;

  • - secretariat@194.ro - comunicare cu publicul (părinți, elevi etc.).


ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR ŞI CADRELOR DIDACTICE DIN ŞCOALA 194 “MARIN SORESCU”
© 2022 Şcoala Gimnazială Nr.  194 Sector 4 Bucureşti
Înapoi la cuprins