Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

Concursul Interdisciplinar +/- Poezie

Marţi 19 noiembrie 2013, în fiecare şcoală cu forma de învăţământ gimnazial,în intervalul orar 12-14, se va organiza o probă de concurs, prin care pentru fiecare an de studiu se vor selecta elevii care vor participa la etapa pe municipiu a concursului anterior menţionat.

În cazul în care numărul de elevi care obţin maximul de punctaj este mai mare de 60 de elevi/clasă, se vor aplica următoarele criterii de departajare, în ordinea de mai jos:

Criteriul 1: elevii care au numai note de 10 consemnate în catalog, la ambele discipline, obţinute până la data de 15 noiembrie 2013.

Criteriul 2:

– pentru clasa a VI-a, elevii care au participat anul şcolar anterior la etapa pe municipiul Bucureşti a Concuruslui Naţional Interdisciplinar Poezie, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut;

– pentru clasa a V-a, elevii care au participat anul şcolar anterior la etapa pe municipiul Bucureşti a Concursului de selecţie pentru Centrul de Excelenţă, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

Rezultatele obtinute la nivelul unitatii scolare se vor afisa, miercuri 20 nov.2013, la ora 12:00.

Joi, 21 noiembrie 2013 inspectorii şcolari pentru limba şi literatura română, respectiv matematică vor posta pe site-ul ISMB listele cu elevii calificaţi la etapa municipiului Bucureşti.

Sorry, comments are closed for this post.

Adresă: București, Sector 4, Bulevardul Alexandru Obregia, Nr. 3A

Cod poştal: 041721

Telefon: 021 461 0790

-scoala194ms@gmail.com - comunicare inter-instituțională;
-secretariat@194.ro - comunicare cu publicul (părinți, elevi etc.).