Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

Burse elevi si rechizite gratuite 2021 – 2022


Documentele aferente acodării burselor vor fi centralizate la nivelul fiecărei clase de profesorul diriginte/învățător.