Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

IN ATENTIA PĂRINTILOR SI A ELEVILOR ȘCOLII GIMNAZIALE NR.194 !

IN  ATENTIA PĂRINTILOR SI A ELEVILOR

ȘCOLII GIMNAZIALE NR.194 !

 

Urmare a Adresei ISMB cu nr. 20975/07.10.2020 si in conformitate cu HG nr. 435/2020, art.2,  referitoare la aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, vă informăm că:

 

 "(1) Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local de tipul legitimație de transport/abonament/card sau alte documente-tip, cu valabilitate lunară.

(2) Operatorul de transport public local realizează pe fiecare unitate de învățământ o situație care va cuprinde numărul de documente de transport emise și lista cu beneficiarii acestora.

(3) Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea și exactitatea datelor prezentate la decontare.

(4) Operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ și 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază elevul/raza teritorială a unității de învățământ."

 

Astfel:

 

 elevul care doreste sa beneficieze de gratuitatea serviciilor publice de transport local va solicita operatorului de transport eliberarea abonamentului de transport pe baza carnetului de elev vizat la zi; 

- operatorul de transport emite factura catre unitatea de invatamant in valoare de 50% din pretul abonamentului lunar si o elibereaza elevului;

- elevul depune la unitatea de invatamant o cerere, insotita de factura emisa de operatorul de transport in original, prin care solicita decontarea serviciilor publice de transport local, până la data de 15 ale fiecărei luni.

 

Cererea va trebui sa contina in mod obligatoriu si

un cont IBAN, nume, prenume si CNP titular de cont.

 

- unitatea de invatamant centralizeaza lunar cererile depuse si le inainteaza catre serviciul contabilitate pana in data de 18 ale fiecarei luni

- serviciul contabilitate intocmeste lunar cererea de finantare si nota de fundamentare privind decontarea serviciilor de transport public local pentru elevi, pe baza cererilor depuse si le inainteaza la ISMB pana in 20 ale lunii, urmand ca, dupa primirea finantarii sa achite electronic contravaloarea sumelor solicitate catre elevi

 

 


Publicat in data de: 07.10.2020