Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

În atenția elevilor din claselor a VIII-a!

Prin adresa ISMB/ MEC nr. 29747/20.05.2020 sunt indicate documentele ce stau la baza organizării examenelor naționale:

1.OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin OMEC nr.4248/2020;


2.OMEC nr. 4115/2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019- 2020;

3.Ordinul nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ in contextul instituirii stării de alerta pe teritoriul României;


4.Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de și învățământ și în instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării;

5.Procedura nr. 26361/2020 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/deficiente de auz/tulburare de spectru autist care susțin examenele naționale: evaluarea naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2020.


 


 


 


 


 


 


Publicat in data de: 26.05.2020