Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

ÎN ATENȚIA ELEVILOR DIN CLASA A VIII A !!!

ÎN ATENȚIA ELEVILOR DIN CLASA A VIII A !!!

Probele pentru Evaluarea Naţională

Elevii claselor a VIII-a participă în anul şcolar 2019/2020 la Evaluarea Naţională organizată la disciplinele:

 1. Limba şi literatura română [15.06.2020]

 2. Matematică [17.06.2020]

 

Fiecare probă are o durată de 120 minute şi toate probele se susţin în unitatea de învăţământ în care este înmatriculat elevul. Subiectele pentru Evaluarea Naţională se elaborează în cadrul Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, după modelul evaluărilor internaţionale standardizate (de exemplu OECD-PISA sau TIMSS).

 

Legislație

   <> 01 OMEN 4916_2019 EN VIII 2020 initial.pdf  

  <> 02 OMEC 4248_2020 EN VIII 2020 modificare.pdf 

- Metodologie organizare și desfășurare: 03 OMECTS 4801_2010 EN VIII 2020 metodologie.pdf

- Prevederi metodologice care vizează desfășurarea corectă a probelor scrise: Prevederi_metodologice_EN_VIII_2020.pdf

- Programe de examen: 04 OMEC 4115_2020 Programe EN VIII 2020.pdf  

 

Informaţii privind organizarea Evaluării Naţionale în anul şcolar 2019/2020

Informațiile următoare se găsesc și în documentul: Calendar_instructiuni_atentionari_EN_VIII_2020.pdf 

Date:

    LUNI, 15.06.2020 - proba scrisă la Limba şi literatura română

    MIERCURI, 17.06.2020 - proba scrisă la Matematică

-Depozitarea materialelor/obiectelor personale interzise în sălile de examen se va face în sălile 5 și 6 , parter.

- Date de contact pentru sesizarea oricăror nereguli în organizarea și desfășurarea Evaluării naționale: TELVERDE_EN_VIII_2020.pdf 

 

În atenţia candidaţilor:

- Candidaţii se vor prezenta, începând de la ora 7:15, pentru triajul epidemiologic și  pentru depozitarea materialelor/obiectelor interzise în sălile de examen 

- Candidații se vor prezenta până la ora 08:30 în sălile de examen

- Candidații vor respecta întocmai prevederile metodologice privind organizarea corectă a probelor scrise:

  <> Prevederi_metodologice_EN_VIII_2020.pdf

- Candidații vor respecta întocmai regulile și instrucțiunile privind prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2:

  <> Reguli_Instructiuni_Prevenire_SARS-CoV-2_EN_VIII_2020.pdf 

- Probele încep la ora 09:00 şi durează 120 de minute

- Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține ENVIII în 2019-2020

- Candidații care nu se prezintă la una dintre probe sunt declarați „eliminați”, după caz, nu au dreptul să se prezinte la proba următoare și nu li se va încheia media la ENVIII

- Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/certificatul de naștere/copie după certificatul de naștere şi instrumente de scris:

  <> pix/stilou cu pastă/cerneală albastră pentru redactarea lucrării

  <> creion cu mină neagră pentru realizarea desenelor la proba de matematică

- Candidaţii pot să aibă şi să utilizeze instrumente de desen pentru proba de matematică.

- Candidaţii sunt informaţi că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen şi acordarea notei 1 (unu)

- Sălile de examen, sala de depozitare a bagajelor și holurile sunt supravegheate audio-video

SUCCES!

 

  Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi diriginţilor claselor a VIII-a. 

Vă dorim succes la Evaluarea Naţională!

 

 


Publicat in data de: 14.06.2020