Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

ÎN ATENȚIA ELEVILOR DIN CLASA a IV-a CARE VOR SUSȚINE TESTAREA PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE

ÎN ATENȚIA ELEVILOR DIN CLASA a IV-a CARE VOR SUSȚINE  TESTAREA PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE

 

Testarea constă într-o proba scrisă cu durata de 50 de minute ce se susţine în unitatea de învăţământ organizatoare, conform repartizării pe săli afișată la avizierul școlii. 

 

În atenţia candidaţilor:

- Candidații se vor prezenta, începând cu ora 9:00, pentru triajul epidemiologic și  pentru depozitarea materialelor/obiectelor interzise în sălile de examen; 

-  Candidații se vor prezenta până la ora 09:45 în sălile de examen;

- Candidații vor respecta întocmai prevederile metodologice privind organizarea corectă a probei scrise;

- Candidații vor respecta întocmai regulile și instrucțiunile privind prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

- Proba scrisă va începe la ora 10:00 şi va dura 50 de minute;

- Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susține testarea;

- Candidaţii vor avea asupra lor carnetul de note, certificatul de naștere în copie şi instrumente de scris:

  <> pix/stilou cu pastă/cerneală albastră pentru redactarea lucrării;

  <> creion cu mină neagră; 

- Candidaţii sunt informaţi că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen şi acordarea notei 1 (unu);

- Sălile de examen, sala de depozitare a bagajelor și holurile sunt supravegheate audio-video.

SUCCES!

 

  

 


Publicat in data de: 19.06.2020