Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

Admitere clasa a V-a

TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ  PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PREDARE INTENSIVA A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULATIE INTERNATIONALA  

-GHIDUL COMPLET-

Dat fiind contextul epidemiologic actual, Testul de limba modernă pentru admiterea în clasa a V-a cu program engleză intensiv - sesiunea iunie-iulie 2021 - constă într-o PROBĂ SCRISĂ cu durata de 50 de minute.

MONITORUL OFICIAL :  ORDINUL  nr. 3.691 din 19 aprilie 2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.797/2017

                           

http://ismb.edu.ro/index.php/admitere

Admitere in clasa a V-a, an scolar 2021-2022

·      Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea admiterii in clasele a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulatie internaţionala, clase ce vor functiona in anul scolar 2021-2022

·      Procedura anexe 1-7

·      Precizari privind sustinerea unor probe de admitere in clasa a V-a

·      ORDIN pentru completarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4797/2017

·      ORDIN Nr. 6063/2020 din 24 noiembrie 2020

Adresa nr. 2.555 din 27.04.2021 a Direcției Generale Învățământ Preuniversitar.

(2) Conform prevederilor O.M.E. nr. 3691/19.04.2021, fiecare unitate de învățământ care are prevăzute, în planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, clase a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, își elaborează propria procedură privind organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internatională, procedură care este avizată de ISMB, prin inspectorii școlari pentru limbi moderne.

(5) Conform prevederilor Art. 128 (7) din Regulamentul - cadru de Organizare și Funcţionare a Învăţământului Preuniversitar, anexă la O.M.E.N. nr. 4797/31.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale Art. 7 din Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, anexă la O.M.E.N. nr. 4797/31.08.2017, cu modificările aduse prin O.M.E. nr. 3691/19.04.2021, În cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toţi elevii susţin examenul pentru evaluarea nivelului de cunoştinţe a limbii respective.

       Situația înscrierilor la data de ..........................

Total elevi înscriși pentru limba germană

38

Total elevi  înscriși pentru limba engleză

89

 

PLAN DE ȘCOLARIZARE, pentru 2021-2022

 1 CLASĂ – 26 de elevi – program intensiv de predare a limbii engleze

 1 CLASĂ – 26 de elevi – program intensiv de predare a limbii germane

 

Testul de competență lingvistică se va desfășura

în data de 28 iunie 2021, începând cu ora 9:00,

la sediul Școlii Gimnaziale Nr.194.

 

  


Publicat in data de: 07.06.2021