Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

Admitere clasa a V-a intensiv limba engleză, pentru anul școlar 2020-2021

Admitere clasa a V-a intensiv limba engleză, pentru anul școlar  2020-2021

 

 

(2) Conform prevederilor Art. 6. (1) din Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar: „În unitățile de învățământ preuniversitar, în care se organizează clase cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, [...], înscrierea se face pe baza opțiunilor exprimate, în scris, de către candidați/părinții/tutorii legal instituiți ai elevilor.”

(3) Conform prevederilor Art. 139(7) din Regulamentul - cadru de Organizare și Funcționare a Învățământului Preuniversitar, aprobat cu nr. 5079/31.08.2016, denumit în continuare RCOFUIP, cu modificările și completările ulterioare și ale Art. 7 din Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, anexă la O.M.E.N. nr. 4797/31.08.2017, elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională, au promovat examene de competență lingvistică într-o limbă de circulație internaționalăși au obținut o diplomă nivel A1 sau nivel superior, sunt admiși fără a mai susține proba de competență lingvistică la limba modernă respectivă, numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională.

 Conform prevederilor Art. 6. (2) - (3) din Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, „În învățământul gimnazial, [...], în cazul în care numărul opțiunilor este mai mare decât numărul de locuri alocate prin planul de școlarizare, se organizează un test/o probă de competență lingvistică conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL). Testarea/proba se organizează la nivelul unității de învățământ preuniversitar/al inspectoratului școlar județean/al Municipiului București.” Proba se numește Testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, denumit în continuare Testul de competență lingvistică.

 

În baza notei MEC DGIP nr 29852 din 22.05.2020, în urma HCA din 27.05.2020, se stabilește data concursului în vederea selecției elevilor pentru clasa a V-a an școlar 2020-2021, sâmbătă, 27.06.2020.

Programele și bibliografia rămân neschimbate.

 

 

Pentru elevii Școlii Gimnaziale Nr.194 :

Ø Cererile de înscriere și de echivalare se trimit pe E-mail/Whatsapp – prof.inv.primar/ d-na învățătoare: în perioada : 02 - 05.06.2020, ora 16:00

Pentru elevii din afara Școlii Gimnaziale Nr.194 :

Ø Cererile de înscriere și  de echivalare se trimit pe email: scoala194ms@gmail.com, în perioada : 02 - 05.06.2020, ora 16:00

      

 - Afișarea rezultatelor în urma echivalării - 9 iunie 2020, ora 16:00

- Afișarea nr. de elevi înscriși  - 9 iunie 2020, ora 16:00

 


 


 Publicat in data de: 29.05.2020