Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

1 DECEMBRIE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

 

 

Ziua Națională a României  marchează un eveniment extrem de important în istoria noastră ca popor. Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, vota Rezoluția de Unire a Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul României, la 1 decembrie 1918.

În vara anului 1914 s-a declanșat Primul Război Mondial. În perioada anilor 1914 - 1916, România și-a proclamat neutralitatea, dar a desfășurat o intensă activitate diplomatică pentru recuperarea provinciilor aflate sub stăpânire străină.

 În august 1916 la București, România a semnat o alianță politico - militară cu Antanta, alianță care îi garanta la sfârșitul războiului, drepturile istorice asupra provinciilor Transilvania, Banat, Bucovina, aflate sub stăpânire austro-ungară. România a participat la Primul Război Mondial în perioada 1916 -1918.

Înfăptuirea Marii Uniri a fost motivul principal al participării României la Războiul de Întregire Națională. Actul Unirii a fost favorizat de mai mulți factori:

-         Eroismul armatei române

-         Acțiunea decisivă a elitelor politice din Regatul României, dar și din provinciile istorice aflate sub stăpânire străină

-         Victoria Antantei

-         Dezmembrarea Imperiului Austro-Ungar, Imperiului Țarist, prin aplicarea principiului autodeterminării

-         Conferința de Pace de la Paris (1919 - 1920)

Etapele Marii Uniri din 1918

-         27 martie 1918 – la Chișinău, Sfatul Țării condus de Ion Inculeț, vota unirea Basarabiei cu Regatul României, recunoscută de Marile Puteri în 28 octombrie 1920 prin Tratatul de la Paris.

-         15/28 noiembrie 1918 – la Cernăuți, Congresul General condus de Iancu Flondor, vota unirea Bucovinei cu Regatul României. La 10 sept.1919, prin Tratatul de pace semnat cu Austria la Saint-Germain, se recunoștea unirea Bucovinei cu România.

-         În Transilvania, Consiliul Național Român prezidat de Ștefan Cicio-Pop, a decis să convoace la 1 decembrie 1918, la Alba- Iulia, o Mare Adunare Națională a tuturor românilor. Au participat peste o sută de mii de oameni și 1228 de delegați, care au votat unirea Transilvaniei cu România. Vasile Goldiș a prezentat Rezoluția Unirii acceptată de Adunare, alegându-se Marele Sfat Național, organism legislativ provizoriu. A doua zi s-a constituit Consiliul Dirigent, organism executiv, condus de Iuliu Maniu. Pe plan internațional, unirea Transilvaniei cu România a fost recunoscută în cadrul Conferinței de Pace de la Paris, prin semnarea Tratatului de pace cu Ungaria de la Trianon, în 4 iunie 1920.

Unirea Basarabiei, Bucovinei și a Transilvaniei cu Regatul României în 1918, a dus la constituirea României Mari.

Făurirea Statului Național Unitar Român la sfârșitul anului 1918,  a fost rezultatul incontestabil al jertfei ostașilor români în Primul Război Mondial, s-a adăugat voința întregului popor, efortul generației pașoptiste și nu în ultimul rând, intensa activitate politică și diplomatică a elitei politice, a Regelui Ferdinad I și a Reginei Maria.

În data de 15 oct.1922, în Catedrala de la Alba – Iulia, Regele Ferdinad I-Întregitorul și Regina Maria au fost încoronați ca suverani ai României Mari, astfel Marea Unire se putea considera finalizată.

Marea Unire din 1918, încheie un proces istoric legitim pentru devenirea națiunii române și organizarea politico-statală.

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!!!!

Profesor ORZAȚĂ IONICA-MIHAELA

Desen realizat de Eșan Sofia, cls.7 D, Școala Gimnazială Nr.194

 


Publicat in data de: 01.12.2020