Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București
Din totalul salariaților Școlii Gimnaziale Nr. 194

99 de persoane sunt vaccinate, cu cel puțin o doză, reprezentând 76%

Viziune

Perspectiva echipei manageriale este promovarea unui învatamânt orientat pe valori, creativitate, inventivitate si cunostinte fundamentale ce permit dobândirea competentelor cheie de catre elevi, facilitând astfel accesul si posibilitatea acestora de a promova într-o noua treapta, superioara de învatamânt.

Misiune

Scoala Gimnaziala Nr. 194 are drept scop realizarea politicilor si programelor de dezvoltare  ale învatamântului preuniversitar în profil teritorial, asigurarea cadrului organizatoric si functional favorabil cresterii calitatii seviciilor educationale în scoala, care sa permita tinerilor absolventi o buna orientare într-o societate bazata pe cunoastere si fundamentata pe un sistem de valori  promovat în orice institutie culturala.

Ținte strategice

1.    Promovarea managementului calitatii în conducere, la nivelul procesului instructiv-educativ, în activitatea de cercetare si perfectionare;
2.    Extinderea, diversificarea relatiilor de cooperare cu alte scoli, cu institutii de cultura, pe plan national si cultural;
3.    Proiectarea si organizarea procesului de evaluare având în vedere: centrarea evaluarilor pe competente, raportarea progresului scolar la rezultatele evaluarilor initiale si evaluarilor finale, notarea ritmica, obiectiva si fundamentata;
4.    Diversificarea ofertei educationale a scolii prin realizarea unor activitati de promovare a limbilor moderne, a TIC-ului, în domeniul cultural-artistic, precum si în cel sportiv.
5.    Ameliorarea conditiilor de studiu, amenajarea moderna a spatiilor de învatamânt, dotarea cabinetelor si laboratoarelor, îmbunatatirea seviciilor sociale pentru elevi si cadre didactice;
6.    Dezvoltarea activitatii metodice si de cercetare stiintifica a cadrelor didactice, consolidarea si dezvoltarea corpului profesoral, promovarea tinerilor;
7.    Fluidizarea fluxului infomational înspre si dinspre compartimentul didactic, didactic auxiliar si nedidactic;
8.    Asigurarea nivelului ridicat de pregatire a elevilor, diminuarea ratei mediocritatii si a celei aflate la limita promovabilitatii, facilitarea accesului elevilor scolii la fazele superioare ale olimpiadelor si concursurilor scolare;
9.    Promovarea imaginii scolii în contextul climatului concurential actual de descentralizare si autonomie institutionala.

Programul de lucru

Ciclul PRIMAR

Ciclul GIMNAZIAL

Adresă: București, Sector 4, Bulevardul Alexandru Obregia, Nr. 3A

Cod poştal: 041721

Telefon: 021 461 0790

-scoala194ms@gmail.com - comunicare inter-instituțională;
-secretariat@194.ro - comunicare cu publicul (părinți, elevi etc.).

ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR ŞI CADRELOR DIDACTICE DIN ŞCOALA 194 “MARIN SORESCU”

Detalii...

PĂRINŢI

Conectare...