Tinte strategice - Scoala Gimnaziala Nr. 194

Title
Du-te la conținut
Tinte strategice
1.    Promovarea managementului calitatii în conducere, la nivelul procesului instructiv-educativ, în activitatea de cercetare si perfectionare;
2.    Extinderea, diversificarea relatiilor de cooperare cu alte scoli, cu institutii de cultura, pe plan national si cultural;
3.    Proiectarea si organizarea procesului de evaluare având în vedere: centrarea evaluarilor pe competente, raportarea progresului scolar la rezultatele evaluarilor initiale si evaluarilor finale, notarea ritmica, obiectiva si fundamentata;
4.    Diversificarea ofertei educationale a scolii prin realizarea unor activitati de promovare a limbilor moderne, a TIC-ului, în domeniul cultural-artistic, precum si în cel sportiv.
5.    Ameliorarea conditiilor de studiu, amenajarea moderna a spatiilor de învatamânt, dotarea cabinetelor si laboratoarelor, îmbunatatirea seviciilor sociale pentru elevi si cadre didactice;
6.    Dezvoltarea activitatii metodice si de cercetare stiintifica a cadrelor didactice, consolidarea si dezvoltarea corpului profesoral, promovarea tinerilor;
7.    Fluidizarea fluxului infomational înspre si dinspre compartimentul didactic, didactic auxiliar si nedidactic;
8.    Asigurarea nivelului ridicat de pregatire a elevilor, diminuarea ratei mediocritatii si a celei aflate la limita promovabilitatii, facilitarea accesului elevilor scolii la fazele superioare ale olimpiadelor si concursurilor scolare;
9.    Promovarea imaginii scolii în contextul climatului concurential actual de descentralizare si autonomie institutionala.
Şcoala Gimnazială Nr. 194 Sector 4 Bucureşti
Bucuresti, sector 4
Bulevardul Alexandru Obregia nr. 3A
Cod poştal: 041721
Telefon: 021 461 0790
email:
  • - scoala194ms@gmail.com - comunicare inter-instituțională;

  • - secretariat@194.ro - comunicare cu publicul (părinți, elevi etc.).


ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR ŞI CADRELOR DIDACTICE DIN ŞCOALA 194 “MARIN SORESCU”
© 2022 Şcoala Gimnazială Nr.  194 Sector 4 Bucureşti
Înapoi la cuprins