Viziune

                                      Perspectiva echipei manageriale este promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, inventivitate şi cunoştinţe fundamentale ce permit dobândirea competenţelor cheie de către elevi, facilitând astfel accesul şi posibilitatea acestora de a promova într-o nouă treaptă, superioară de învăţământ.

Misiune

                                     Şcoala Gimnazială Nr. 194 are drept scop realizarea politicilor şi programelor de dezvoltare  ale învăţământului preuniversitar în profil teritorial, asigurarea cadrului organizatoric şi funcţional favorabil creşterii calităţii seviciilor educaţionale în şcoală, care să permită tinerilor absolvenţi o bună orientare într-o societate bazată pe cunoaştere şi fundamentată pe un sistem de valori  promovat în orice instituţie culturală.

Tinte strategice

  1. Promovarea managementului calităţii în conducere, la nivelul procesului instructiv-educativ, în activitatea de cercetare şi perfecţionare;
  2. Extinderea, diversificarea relaţiilor de cooperare cu alte şcoli, cu instituţii de cultură, pe plan naţional şi cultural;
  3. Proiectarea şi organizarea procesului de evaluare având în vedere: centrarea evaluărilor pe competenţe, raportarea progresului şcolar la rezultatele evaluărilor iniţiale şi evaluărilor finale, notarea ritmică, obiectivă şi fundamentată;
  4. Diversificarea ofertei educaţionale a şcolii prin realizarea unor activităţi de promovare a limbilor moderne, a TIC-ului, în domeniul cultural-artistic, precum şi în cel sportiv.
  5. Ameliorarea condiţiilor de studiu, amenajarea modernă a spaţiilor de învăţământ, dotarea cabinetelor şi laboratoarelor, îmbunătăţirea seviciilor sociale pentru elevi şi cadre didactice;
  6. Dezvoltarea activităţii metodice şi de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice, consolidarea şi dezvoltarea corpului profesoral, promovarea tinerilor;
  7. Fluidizarea fluxului infomaţional înspre şi dinspre compartimentul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;
  8. Asigurarea nivelului ridicat de pregătire a elevilor, diminuarea ratei mediocrităţii şi a celei aflate la limita promovabilităţii, facilitarea accesului elevilor şcolii la fazele superioare ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare;
  9. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională.

Deviza şcolii

slogan scoala 194

NOUTATI!

Proiectul CIVITAS

                  Comitetul pentru mobilizare si responsabilizare civica a principalilor factori implicati in procesul educational din Municipiul Bucuresti, intitulat generic CIVITAS, este o initiativa a PROEDUS PMB – Centrul de Proiecte si Programe Educationale si Sportive pentru Copii si Tineret al Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti din Invatamantul Preuniversitar, al sindicatelor…

Detalii

Ministrul Remus Pricopie: „Simulările şi evaluările pe parcurs permit creşterea performanţei şi a calităţii sistemului de învăţământ”

„În acest semestru, pe lângă activităţile curente, cunoscute deja de către elevi, părinţi şi profesori, sistemul de educaţie va avea parte de câteva premiere. Este vorba despre evaluarea elevilor din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, care va avea loc în luna mai, despre simularea Evaluării Naţionale prin care elevii clasei a VIII-a…

Detalii

Anunt 31.01.2014

În data de vineri, 31 ianuarie, vor rămâne închise toate unităţile de învăţământ preuniversitar dinBucureşti, Argeş, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea. Pentru a veni în întâmpinarea părinţilor, acolo unde este posibil, la grădiniţele cu program prelungit se asigură permanenţă. În judeţul Iaşi, în doar 10 unităţi…

Detalii

ANUNTURI

IMPORTANTE

PASTE FERICIT!

paste fericit
Inscrieri invatamant primar – Etapa I

Clasa pregatitoare

LISTA COPII ADMISI

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR

2014-2015

1) Metodologie si calendar – METODOLOGIE CALENDAR
2) Ziua Portilor Deschise – 22.02.2014 – 9.00 -13.00  – Foto
3) In cadrul scolii noastre, viitorii elevi ai clasei pregatitoare vor  avea si ore de limba engleza sau germana, educatie pentru sanatate si dans.
4) In atentia parintilor prescolarilor din grupa mare, din cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 194: 
Joi, 20.02.2014, ora 18.00 – corpul C al scolii – va avea loc o intalnire, in cadrul careia se vor prezenta informatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, pentru anul scolar 2014-2015.
Extras din METODOLOGIA de organizare si desfăsurare a Evaluărilor Nationale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul scolar  2013-2014 DETALII