Viziune

                                      Perspectiva echipei manageriale este promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, inventivitate şi cunoştinţe fundamentale ce permit dobândirea competenţelor cheie de către elevi, facilitând astfel accesul şi posibilitatea acestora de a promova într-o nouă treaptă, superioară de învăţământ.

Misiune

                                     Şcoala Gimnazială Nr. 194 are drept scop realizarea politicilor şi programelor de dezvoltare  ale învăţământului preuniversitar în profil teritorial, asigurarea cadrului organizatoric şi funcţional favorabil creşterii calităţii seviciilor educaţionale în şcoală, care să permită tinerilor absolvenţi o bună orientare într-o societate bazată pe cunoaştere şi fundamentată pe un sistem de valori  promovat în orice instituţie culturală.

Tinte strategice

  1. Promovarea managementului calităţii în conducere, la nivelul procesului instructiv-educativ, în activitatea de cercetare şi perfecţionare;
  2. Extinderea, diversificarea relaţiilor de cooperare cu alte şcoli, cu instituţii de cultură, pe plan naţional şi cultural;
  3. Proiectarea şi organizarea procesului de evaluare având în vedere: centrarea evaluărilor pe competenţe, raportarea progresului şcolar la rezultatele evaluărilor iniţiale şi evaluărilor finale, notarea ritmică, obiectivă şi fundamentată;
  4. Diversificarea ofertei educaţionale a şcolii prin realizarea unor activităţi de promovare a limbilor moderne, a TIC-ului, în domeniul cultural-artistic, precum şi în cel sportiv.
  5. Ameliorarea condiţiilor de studiu, amenajarea modernă a spaţiilor de învăţământ, dotarea cabinetelor şi laboratoarelor, îmbunătăţirea seviciilor sociale pentru elevi şi cadre didactice;
  6. Dezvoltarea activităţii metodice şi de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice, consolidarea şi dezvoltarea corpului profesoral, promovarea tinerilor;
  7. Fluidizarea fluxului infomaţional înspre şi dinspre compartimentul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;
  8. Asigurarea nivelului ridicat de pregătire a elevilor, diminuarea ratei mediocrităţii şi a celei aflate la limita promovabilităţii, facilitarea accesului elevilor şcolii la fazele superioare ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare;
  9. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională.

Deviza şcolii

slogan scoala 194

NOUTATI!

EVALUARE CLASA A VIII-A

Probele pentru Evaluarea Naţională   Elevii claselor a VIII-a participă în anul şcolar 2014/2015 la Evaluarea Naţională organizată la disciplinele: Limba şi literatura română [22.06.2015] Matematică [24.06.2015]   Fiecare probă are o durată de 120 minute şi toate probele se susţin în unitatea de învăţământ în care este înmatriculat elevul. Subiectele pentru Evaluarea Naţională se elaborează în cadrul Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare…

Details

NOUTĂȚI – testare bilingv clasa a VIII-a

Precizari pentru elevii claselor a VIII a   Prin O.M. Nr. 4432/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016 Art.4, candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu…

Details

PRECIZARI pentru semestrul al II lea, 2014/2015

Sâmbătă, 30 ian.2014, elevii au intrat în vacanţa intersemestrială, care se va încheia peste o săptămână. Astfel, ei se vor întoarce înapoi la şcoală luni, 9 februarie, când începe semestrul al doilea, potrivit structurii anului şcolar 2014-2015, publicată de Ministerul Educaţiei. Cursurile şcolare reîncep luni, 9 februarie 2015, iar pe 10 aprilie, elevii vor intra…

Details

ANUNTURI

IMPORTANTE

ATENTIE!

cls. VIII -a

Model cerere inscriere MODIFICAT!

DESCARCA

Teze cu subiect unic – cls. VIII

2014-2015

In semestrul al II lea din anul scolar 2014/2015, elevii claselor a VIII a vor sustine teze cu subiect unic la limba si literatura romana si la matematica.
Subiectele de la ambele teze vor respecta structura lucrarii scrise de la examenul de Evaluare Nationala.
Graficul sustinerii tezelor este:
– 6 mai 2015 – Limba si literatura romana
– 12 mai 2015 – Matematica.

Rezultatele primei etape

de inscriere

la clasa pregatitoare

ISMB – PAGINA 270.

Lista scurta: Admisi

Precizari ora de religie Aici

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR

2015-2016

1) Metodologie si calendar – METODOLOGIE CALENDAR
2) Ziua Portilor Deschise – 21.02.2015 – 9.00 -13.00  – Foto
3) In cadrul scolii noastre, viitorii elevi ai clasei pregatitoare vor  avea si ore de limba engleza sau germana, educatie pentru sanatate si dans.
4) In atentia parintilor prescolarilor din grupa mare, din cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 194: 
Joi, 19.02.2015, ora 17.30 – corpul C al scolii – va avea loc o intalnire, in cadrul careia se vor prezenta informatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, pentru anul scolar 2015-2016.
revizuit 10.02.2015
Va asteptam propunerile pentru realizarea Regulamentului Intern, pana la data de 13 febr. 2015 la adresa info@scoala194.ro
STRUCTURA ANULUI SCOLAR

ORDIN MEN nr. 3637/19.06.2014 privind structura anului şcolar 2014-2015

AICI

Concursul „Tinere condeie” – etapa municipala Detalii…


Concursul de reviste scolare – etapa pe municipiu Detalii…


Concursul pe domenii, in cadrul programului „Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!” – etapa pe municipiu Detalii…


In atentia elevilor cls. VIII: Brosura Admiterea 2014

Brosura

Teze cu subiect unic – cls. VIII

2013-2014

In semestrul al II lea din anul scolar 2013/2014, elevii claselor a VIII a vor sustine teze cu subiect unic la limba si literatura romana si la matematica.
Subiectele de la ambele teze vor respecta structura lucrarii scrise de la examenul de Evaluare Nationala.
Graficul sustinerii tezelor este:
– 8 mai 2014 – matematica
– 13 mai 2014 – limba si literatura romana.
Inscrieri invatamant primar – Etapa I

Clasa pregatitoare

LISTA COPII ADMISI

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR

2014-2015

1) Metodologie si calendar – METODOLOGIE CALENDAR
2) Ziua Portilor Deschise – 22.02.2014 – 9.00 -13.00  – Foto
3) In cadrul scolii noastre, viitorii elevi ai clasei pregatitoare vor  avea si ore de limba engleza sau germana, educatie pentru sanatate si dans.
4) In atentia parintilor prescolarilor din grupa mare, din cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 194: 
Joi, 20.02.2014, ora 18.00 – corpul C al scolii – va avea loc o intalnire, in cadrul careia se vor prezenta informatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, pentru anul scolar 2014-2015.
Extras din METODOLOGIA de organizare si desfăsurare a Evaluărilor Nationale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul scolar  2013-2014 DETALII